Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email για δραστηριότητες & εκδηλώσεις του Κέντρου Ψυχή τε και σώματι, εγγραφείτε στη λίστα μας μέσω της φόρμας εδώ. 

  

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι βασικές ψυχοδραματικές τεχνικές που εφαρμόζει ο συντονιστής/σκηνοθέτης κατά την διάρκεια της δράσης με την βοήθεια των βοηθητικών Εγώ  είναι οι εξής:

  • Ο Σωσίας
  • Η Αντιστροφή Ρόλου
  • Ο καθρέφτης      

Ο Σωσίας :
Είναι μία από τις πιο βασικές τεχνικές του ψυχοδράματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα βοηθητικό Εγώ λειτουργεί ως “ Σωσίας” του πρωταγωνιστή. Βρίσκεται συνήθως πίσω από ή στο πλάι του πρωταγωνιστή και προσπαθεί να δράσει και να μιλήσει όπως θα έκανε ο πρωταγωνιστής με βάσει τα σημάδια που ο ίδιος του δίνει. Πολλές φορές είναι δυνατόν  ο Σωσίας να εκφράσει ό,τι ο πρωταγωνιστής  αισθάνεται και δεν μπορεί να εκφράσει και έτσι να αντιληφθεί καλύτερα τον εαυτό του, βλέποντας πώς αυτός παρουσιάζεται μπροστά του μέσω κάποιου άλλου.

Η  Αντιστροφή Ρόλου:
Είναι επίσης μια πολύ σημαντική τεχνική στο ψυχόδραμα. Σ'αυτή την τεχνική ο Πρωταγωνιστής μπαίνει στον ρόλο του ατόμου ή του συναισθήματος ή της κατάστασης όπου έρχεται σε αντιπαράθεση  και το βοηθητικό Εγώ παίρνει την θέση του. Ο πρωταγωνιστής μπαίνοντας στην θέση του άλλου, μπορεί να ταυτιστεί, να συναισθανθεί  με τον άλλον (άτομο, συναίσθημα, κατάσταση) και την ίδια στιγμή να δει την δική του συμπεριφορά από την άλλη πλευρά.

 Ο Καθρέφτης:
Στην τεχνική του Καθρέφτη ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί την δράση στην σκηνή ως θεατής και ένα βοηθητικό Εγώ τον αναπαριστά αφού πριν έχει παρατηρήσει πολύ καλά τον τρόπο κίνησής του και ομιλίας του. Βλέποντας ο πρωταγωνιστής ως θεατής πως κινείται και συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του, διαπιστώνει προβληματικές συμπεριφορές που ενδεχομένως δεν είχε αντιληφθεί στο παρελθόν.